Nok en stopp i lisensfellinga av ulv - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Nok en stopp i lisensfellinga av ulv

Reprise av fjorårets stans i ulvejakta skaper problemer for årets lisensjakt.

Lisensjakta var planlagt startet opp 1. januar, men er nå utsatt på uviss tid. Det er frustrerende og problematisk for folk og næringer som holder til i ulvesonen at Stortingets rammer for regulering av ulvebestanden ikke følges opp, sier Per Skorge.

Oslo tingrett ga 27. desember Noah, WWF og Foreningen Våre Rovdyr har fått medhold i kravet om midlertidig forføyning slik at ulvejakten inne i ulvesonen ikke kan starte 1. januar. I en pressemelding går det fram at regjeringen har bedt om et rettsmøte med tingretten for å få fram sitt syn i saken. Det er positivt at regjeringen står på for å få gjennomført lisensjakta, men det er svært krevende at tingretten ikke har gitt motparten til miljøorganisasjonene rett til å komme med sitt syn før de fattet sin avgjørelse, sier Skorge.

(https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tingretten-har-besluttet-midlertidig-stans-i-lisensfelling-av-ulv/id2952990/)

Tingretten legger i vedtaket stor vekt på den såkalte Letjenna-vedtaket i Borgarting lagmannsrett. Saken er anket til høyesterett og er planlagt behandlet i april 2023. At en hovedbegrunnelse for utsettelsesvedtaket baseres på en ikke rettskraftig dom, er nok en problematisk side ved avgjørelsen i Oslo tingrett, avslutter Skorge.

Under ligger kjennelsen fra Oslo Tingrett: