Skogeierforbundet i dag – Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Skogeierforbundet i dag

Norges Skogeierforbund er sentral overbygning for 4 skogeierandelslag og ca 35.000 skogeiere over hele landet.

Samlet står vi for ca. 80 prosent av skogproduksjonen i Norge og har betydelige eierandeler i norsk og internasjonal skogindustri.

Skogeierforbundets hovedoppgaver er næringspolitikk, samfunnskontakt og politisk påvirkning av rammebetingelsene for skog og trenæringen. Vårt påvirkningsarbeid er basert på nettverkssamarbeid, allianser og konstruktiv dialog med myndighetene. Vi arbeider for økt verdiskaping, privat eiendomsrett og aksept for langsiktig og økonomisk forvaltning av naturen.

Salg av tømmer utgjør hovedinntekten fra skogen for de fleste andelseierne. De fire andelslagene kjøper andelseiernes tømmer som de videreselger til sagbruk og treforedlingsindustri. De regionale skogeierandelslagene utfører skogsdrifter (hogst og tynning) og skogkultur (planting, markberedning, ungskogpleie) på oppdrag fra skogeierne. Flere av andelslagene tilbyr i tillegg også tjenester innen skogbruksplanlegging.

Skogeiersamvirket arbeider aktivt for å øke verdiskapningen i skogbruket, både gjennom direkte eierskap i en rekke sagbruk, treforedling (Norske Skog) og tremekanisk industri (Moelven), samt gjennom deltagelse i mange utviklingsprosjekter. Målet for dette arbeidet er både å sikre full avsetning for tømmeret og å øke foredlingsgraden for tømmeret. De senere årene har skogeiersamvirket økt sin satsing på både bioenergi og utmarksnæring.

Inntektene fra salg av jakt, fiske og hytteutleie er økende, og skogeiersamvirket er engasjert i flere selskaper som selger slike utmarksprodukter på vegne av andelseierne. Kompetanse på utvikling av driftsplaner for utmark er også tilgjengelig gjennom skogeiersamvirket.

Som ellers i landbrukssamvirket er opprinnelsen til skogeiersamvirket at skogeierne var nødt til å organisere seg for å oppnå tilfredsstillende priser på tømmeret. Oppnådd pris på tømmeret er i dag like viktig som før, men skogeierandelslagene og Norges Skogeierforbund satser i dag store ressurser på næringspolitikk og forholdet til storsamfunnet.

access_time Sist oppdatert