Om Skogeierforbundet - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Om Skogeierforbundet

Norges Skogeierforbund er en sentral overbygning for fire skogeiersamvirker og rundt 30 000 skogeiere over hele landet.

Skogeierforbundets hovedoppgaver er næringspolitikk, samfunnskontakt og politisk påvirkning av rammebetingelsene for skog- og trenæringen. Vårt påvirkningsarbeid er basert på nettverkssamarbeid, allianser og konstruktiv dialog med myndighetene. Vi arbeider for økt verdiskaping, privat eiendomsrett og aksept for langsiktig og økonomisk forvaltning av naturen.

Salg av tømmer utgjør hovedinntekten fra skogen for de fleste medlemmene. De fire skogeiersamvirkene kjøper tømmer som de videreselger til sagbruk og treforedlingsindustri. De regionale skogeiersamvirkene utfører skogsdrifter (hogst og tynning) og skogkultur (planting, markberedning, ungskogpleie) på oppdrag fra skogeierne. Flere av samvirkene tilbyr i tillegg også tjenester innen skogbruksplanlegging.

Skogeiersamvirkene arbeider aktivt for å øke verdiskapningen i skogbruket, både gjennom direkte eierskap i en rekke sagbruk, treforedling og tremekanisk industri, samt gjennom deltagelse i mange utviklingsprosjekter.

Som ellers i landbrukssamvirket er opprinnelsen til skogeiersamvirket at skogeierne var nødt til å organisere seg for å oppnå tilfredsstillende priser på tømmeret. Oppnådd pris på tømmeret er i dag like viktig som før, men skogeiersamvirkene og Norges Skogeierforbund satser i dag store ressurser på næringspolitikk.

access_time Sist oppdatert