Magasinet Skog – Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Magasinet Skog

Magasinet Skog er Norges største fagblad for skogeiere. Skog er medlemsbladet for alle skogeiere som er tilknyttet Norges Skogeierforbund, gjennom ett av de tilhørende andelslagene, ALLSKOG, AT Skog, Glommen Mjøsen Skog og Viken Skog.

Bladet leses av rundt 35.000 skogeierfamilier tilknyttet skogsamvirket i Norge. Det når også bredt ut til fagpersoner innenfor andre miljøer som forvaltning, forskning og utdanning. Faste eller regelmessige temaområder er blant annet, skogfag, familieskogbruk, trebruk, det grønne skiftet, bioøkonomi/bioenergi, rekruttering, jakt, vilt og friluftsliv.

Formålet med Magasinet Skog er gjennom fagartikler og reportasjer å holde alle skogeiere og skoginteresserte oppdatert om hva som rører seg innenfor den skog- og trebaserte verdikjeden.

Magasinet Skog er medlem i Fagpressen og redigeres i henhold til redaktørplakaten og Vær-varsom-plakaten.

Godkjent opplag for bladet er 31.835 (per 1. havår 2018). Bladet utgis 8 ganger i året.

Adresseendringer/endring i abonnement:

Adresseendringer meldes til ditt skogeierlag. Har du abonnement direkte gjennom Norges Skogeierforbund, kan du kontakte Unni Ingrud på tlf. 900 43 798, eller på post@skog.no.

Ønsker du å lese bladet?

Bladet er en del av medlemskapet i Norges Skogeierforbund, og de tilhørende andelslagene. Ta kontakt med ditt andelslag om du ikke får bladet i dag.

Dersom du ikke er medlem av et skogeierandelslag, men ønsker å lese Magasinet Skog, kan du abonnere på bladet. Magasinet Skog selges ikke i løssalg, men du kan abonnere på bladet for 490,- kroner per år. Send din bestilling til post@skog.no

NB: Studenter og skoleelever får bladet gratis gjennom Velg Skog. Ta kontakt med Velg Skog v/Jørn Lileng på jl@nhomd.no.

Digital versjon av Magasinet Skog

Bladet finnes i en digital versjon hvor man kan kjøpe enkeltutgaver både av det sist utgitte og tidligere utgaver hos bladkiosken Buy & Read. Her kan du også kjøpe artikler eller digitalt abonnement på bladet.

Priser på digitale utgaver (Buy & Read):

Enkeltartikler: 15, – kroner per side.

Enkeltutgaver: 79,- kroner per blad.

Digitalt abonnement: 490,- kroner per år (8 utgivelser).

Redaksjonen:

Åsmund Lang, redaktør: asmund.lang@skog.no, Tlf. 930 28 613.

Gina Aakre, journalist: gina.aakre@skog.no, Tlf. 928 79 847.

Roar Ree Kirkevold, journalist: roar.ree.kirkevold@skog.no, Tlf. 908 27 397.

 

I 2019 har bladet følgende utgivelser og frister:

Utgave nr. Materiellfrist redaksjonelt stoff Materiellfrist annonser Deadline Magasinet Skog Utgivelse
1 07.01.19 11.01.19 18.01.19 04.02.19
2 22.02.19 01.03.19 08.03.19 25.03.19
3 25.03.19 01.04.19 08.04.19 29.04.19
4 29.04.19 07.05.19 14.05.19 03.06.19
5 02.08.19 12.08.19 16.08.19 02.09.19
6 06.09.19 13.09.19 20.09.19 07.10.19
7 11.10.19 18.10.19 25.10.19 11.11.19
8 08.11.19 15.11.19 22.11.19 09.12.19