Nasjonal Transportplan, en seier for alle! - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Nasjonal Transportplan, en seier for alle!

Regjeringen foreslår i Nasjonal Transportplan at det settes av 300 mill. kroner over seks år til fjerning av flaskehalser på fylkesvegnettet i hele landet, samt å gjennomføre Godspakke Innlandet som er svært viktig for skog- […]

Av: Roar Ree Kirkevold
access_time Publisert

Aldri før har myndighetene satset så mye på samferdselspakker for vår næring. Når dette er gjennomført, kommer vi til å spare 70 millioner kroner! Dette går rett på bunnlinjen til både skogeierne og industrien, og bidrar til at vi virkelig får opp tempoet i det grønne skiftet, hevder Lahnstein på vei fra Regjeringskvartalet hvor Nasjonal Transportplan ble presentert.

 

I regjeringens stortingsmelding Nasjonal Transportplan for perioden 2018 – 2029, foreslås det å sette av 50 mill. kroner årlig fra 2018 til 2023 til et bruprogram for fylkesvegnettet. Gjennom dette forslaget følger regjeringen opp det som har vært et krav fra Norges Skogeierforbund og en samlet skognæring, og som regjeringen selv har varslet gjennom skogmeldingen.

 

Ved å fjerne flaskehalsene på fylkesvegnettet, vil mer av tømmertransporten kunne foregå med fulle billass. Dermed kan antall transporter reduseres, noe som årlig gir 30 mill. kroner lavere transportkostnad, samt reduserte klimautslipp. En økning av tillatt totalvekt fra 50 til 60 tonn, fører til at antallet transporter går ned med 25 prosent.

Når også Godspakke Innlandet er gjennomført, vil den redusere skognæringens årlige transportkostnader med ytterligere 40 mill. kroner.

– Særlig for en transportintensiv næring som vår, vil disse tiltakene forsterke vår konkurransekraft i vesentlig grad. Når tiltakene er gjennomført og vi kan kjører med fulle lass, vil det gi grunnlag før økte inntekter og mer aktivitet i skogen for hver og en grunneier, hevder Erik Lahnstein.

Han sier at Norges Skogeierforbund i en årrekke har hatt en særdeles god dialog både med Statens vegvesen, Jernbaneverket og politikerne i denne saken.

– Dette er en gledens dag for norske skogeiere, for skogindustrien og ikke minst for alle som ønsker seg et reelt grønt skifte.