Klimaeffekt og kostnader ved mer biodrivstoff - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Klimaeffekt og kostnader ved mer biodrivstoff

Et omsetningskrav på 20 prosent vil redusere klimagassutslippene i Norge med cirka 900 000 tonn CO2-ekvivalenter i 2020. Utslippsreduksjonene skyldes først og fremst at biodrivstoffet erstatter fossil bensin og diesel, har Miljødirektoratet regnet ut.
access_time Publisert

Biodrivstoff er en viktig klimaløsning når det produseres på riktig måte. Miljødirektoratet har utredet konsekvensene av å trappe opp andelen biodrivstoff til 20 prosent i Norge innen 2020. Direktoratet har også utredet konsekvenser av å innlemme EUs regelverk om indirekte arealbruksendringer fra bruk av biodrivstoff, i norsk regelverk. Rapporten kan leses på Miljødirektoratets hjemmesider.

Miljødirektoratet har også beregnet effekten av å bruke mer avansert biodrivstoff for å oppfylle kravet om 20 prosent i 2020 enn minstekravet i opptrappingsplanen. Dette reduserer faren for indirekte arealbruksendringer, og antallet liter biodrivstoff  som må til for å oppfylle kravet reduseres, fordi dette drivstoffet teller dobbelt.

Miljødirektoratets estimater med et slikt scenario gir en reduksjon i de norske utslippene på cirka 600 000 tonn CO2-ekvivalenter i 2020. Globalt vil utslippene kunne reduseres med cirka 490 000 tonn CO2-ekvivalenter i 2020.