Etterlyser en helhetlig og balansert skogstrategi - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Etterlyser en helhetlig og balansert skogstrategi

EUs økonomiske og sosiale utvalg etterlyser en mer helhetlig og balansert tilnærming til skogbruket. Utvalget understreker også at beslutningene må fattes på rett nivå, og ikke stride mot eksisterende bærekraftdefinisjoner.

Dette går fram av en uttalelse som EUs økonomiske og sosiale utvalg (EØSU) kom med 8. desember 2021.

EØSU viser til at det ikke finnes en løsning som passer for alle, og at skogbruk og skogbruksplanlegging best håndteres på nasjonalt nivå. Videre viser utvalget til at det er uklart hvilke konsekvenser skogstrategien får og at noen av de foreslåtte initiativene i skogstrategien kan svekke den skogbaserte verdikjeden og begrense hogsten.

Når EØSU understreker at skogstrategien ikke må være i strid med eksisterende bærekraftdefinisjoner, er dette en klar henvisning til det viktige arbeidet som er gjort i Forest Europe (Ministerkonferansen for de europeiske skoger) over mange år.

Uttalelsen fra EØSU viser at det er flere enn skogeierne i Europa som er bekymret for EU-kommisjonens skogstrategi. Norges Skogeierforbund er medlem i Den europeiske organisasjonen for familieskogbruket, CEPF, som har hatt saken høyt på agendaen. CEPF er glad for at utvalget har tatt opp mange av de samme bekyrmingene som skogsektoren har. Du finner mer om uttalelsen på CEPFs hjemmeside. Selve uttalelsen til EØSU finner du her.