Trøndelag er elgfylke nummer én - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Trøndelag er elgfylke nummer én

For første gang siden 1950-tallet har Nord-Trøndelag overtatt som elgfylke nummer én i Norge. I jaktåret 2016/17 ble det felt 89 prosent av kvoten på 6.000 dyr, men Hedmark kun oppnådde 70 prosent (5.000 felte […]

Av: Roar Ree Kirkevold
access_time Publisert

I følge nettstedet gardsdrift.no og SSB ble det i jaktåret 2016/17 felt 5.300 elg i Nord-Trøndelag, noe som var 89 prosent av kvoten på 6.000 dyr, mens Hedmark som til nå har vært Norges elgfylke nummer én, kun felte 5.000 dyr. Det er 70 prosent av kvoten i det fylket.

Færre fellingstillatelser i Norge.

For jaktåret 2016/17 ble det gitt tillatelse til å felle omtrent 40.100 elg i Norge, noe som er 600 dyr færre enn året før.

Totalt ble det felt 30.800 elg, altså en fellingsprosent på 77 prosent. Antallet felte elg gikk ned med 300 siden forrige sesong, og hele 22 prosent lavere enn toppåret 1999/2000.

Etter Nord-Trøndelag og Hedmark, kommer Nordland på tredjeplass med 3.800 felte elg. Det er opp 172 fra forrige år.

Også i år ble Steinkjer landets største kommune for elgjakt. 868 dyr ble felt, noe som er godt foran Trysil 610 felte dyr.

61.500 personer jaktet elg i 2016/17, mens 46.400 jaktet hjort.

Økning i elgstammen

På 1970-tallet ble det en stor vekst i antallet elg. Hovedårsaker var de mange og store hogstflatene og avskyting rettet mot størst mulig produksjon, sier seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå, Trond Amund Steinset til ssb.no. Hedmark har 20 millioner dekar jaktområde og Nord-Trøndelag 12 millioner dekar.

Men ungfuru er attraktivt vinterbeite for elgen, og i sum ble økningen til store økonomiske tap for skogeierne mange steder. For omtrent ti år siden, ble det delvis enighet om å redusere elgstammen betydelig.

Trafikkpåkjørsler og rovdyr er med på å regulere elgstammen. Dette blir ifølge SSB hensyntatt i forvaltningsplanene.

‐ I noen områder av Hedmark har nok ulven tatt flere elg enn antatt, sier Steinset.