En god start for skogen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

En god start for skogen

Støre-regjeringen øker innsatsen med 20 millioner kroner til klimatiltak i skog.

– Det er en god, men forsiktig start for mer aktiv bruk av skogen i klimakampen, sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Regjeringen følger opp Hurdalsplattformen og vil øke investeringene i skogen ved å bruke mer budsjettmidler til skogplanting, ungskogpleie og andre skogkulturtiltak. Økningen kommer i regjeringens ekstrabudsjett som ble lagt fram mandag.

– Dette er viktige klimatiltak. Det billigste og mest effektive klimatiltaket vi kan gjøre er å satse på norsk skog som kan binde opp CO2. Jeg mener det er underkommunisert og undervurdert fra tidligere regjering på hvor viktig skogen er i klimaarbeidet, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) til Nationen.

– Nå er det vår generasjons ansvar å øke innsatsen i skogen til beste for klima og framtidas grønne arbeidsplasser, sier Per Skorge.

En viktig del av klimaløsningen

– Det viser at regjeringen tar skogens rolle i klimakampen på alvor, sier Skorge.

Hovedoppdraget fra FNs klimapanel er å redusere utslippet av fossilt karbon. Tre og treprodukter er viktige for å få dette til i praksis. I tillegg lagrer skogen store mengder CO2.

– Vi er fornøyde med at de nå begynner på denne satsingen ved å reversere Solberg-regjeringens kutt på rundt 9 millioner kroner, sier Skorge.

På 50- og 60-tallet ble det investert stort i den norske skogen. I de beste årene ble det plantet cirka 100 millioner planter, mens vi i dag ligger på omlag 40 millioner skogplanter årlig.

– FNs klimapanel er tydelige på at aktiv bruk av skogen, både for å erstatte fossile produkter og for å binde mer karbon, er helt nødvendig for å nå klimamålene.

Mer penger til forskning

Regjeringen vil også sette av 10 millioner kroner til Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) for å få bedre oversikt over hvor mye karbon som lagres i skogsjorda.

– Det er klokt å få mer kunnskap om dette fordi det vil kunne gi et mer presist klimaregnskap, sier Skorge.

Mindre penger til frivillig vern

Budsjettmidlene til frivillig vern reduseres med 120 millioner kroner. Det vil få negative konsekvenser for de skogeierne som allerede har tilbudt å verne skog.

– De må regne med å vente lenger på å få avgjort saken sin og få utbetalt erstatning, avslutter Skorge.