Annonser - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Annonser

Med en annonse i Magasinet Skog når du 75.000 lesere og rundt 32.000 skogeierfamilier tilknyttet skogeiersamvirket i Norge. Mange av disse er selvstendig næringsdrivende. Bladet leses også av skogentreprenører, tømmerbilsjåfører, beslutningstakere og fagpersoner innenfor skogfaglige miljøer som forvaltning, forskning og utdanning.

Skog er Norges største fagblad på skog og skogsdrift. Her når du 75.000 interesserte og relevante lesere. Godkjent opplag per 1. halvår 2019 er 31.835.

3 gode grunner til å annonsere i Skog:

  1. Leserne har stor interesse for bygg, maskiner og utstyr knyttet til skogbruk og vedproduksjon.
  2. Mange av leserne er ivrige jegere og friluftsmennsker – og har høy utdannelse og kjøpekraft.
  3. Rundt en tredjedel av leserne jobber heltid/deltid innen skogbruks- eller trenæringen.

En leserundersøkelse fra høsten 2019 viser også at:

  • Abonnentene er ganske eller meget tilfreds med magasinet
  • Magasinet Skog har svært lojale lesere
  • Magasinet Skog har en høy gjennomsnittlig lesetid og levetid
  • Magasinet Skog oppfattes å ha troverdig innhold

Praktisk info:

Du kan annonsere i Magasinet Skog – som sendes ut 8 ganger i året, eller på vår nettside: www.skog.no (der du er inne nå).

Uansett hvor du ønsker å annonsere, selges annonsene på vegne av Skog av A2 Media, ved Ronny Grenberg.

Kontaktinfo annonser:

E-post: ronny@a2media.no

Tlf.: + 47 907 63 984

Nettside: www.a2media.no

Annonsepriser 2021:

Størrelse: Pris kr:
Oppslag (2/1 sider) 43 500
Helside (1/1) 25 000
Halvside (1/2) 15 200
Kvartside (1/4) 8 500
Åttendels side (1/8) 4 900
Spesialplasseringer:
Baksiden 31 000
Side 2-3 48 000
Side 4 27 500
Side 6 27 500

Utgivelser i 2021:

Utgave nr. Materiellfrist annonser Utgivelse dato
1 15.01.21 08.02.21
2 05.03.21 29.03.21
3 22.04.21 18.05.21
4 18.05.21 14.06.21
5 10.08.21 02.09.21
6 15.09.21 07.10.21
7 15.10.21 08.11.21
8 12.11.21 06.12.21

Annonseformat (bredde x høyde i mm):

Størrelse Satsflate Utfallende nettomål Brutto
Oppslag (2/1) 422×267 450×297 460×307
Helside (1/1) 197×267 225×297 235×307
Halvside (1/2) – bredde/ liggende 197×132 225×148 235×158
Halvside (1/2) – høyde/ stående 97×267 111×297 121×307
Kvartside (1/4) – stående 97×132
Kvartside (1/4) – liggende 197×64
Åttendels side (1/8) 97×64

Tekniske data:

Trykkmetode: Rotasjon

Papirkvalitet: Artic gloss 200 gr (omslag) + 80 gr. Artic silk.

Ferdiggjøring: Limfrest.