Andelslagene – Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Andelslagene

Norges Skogeierforbund er en paraplyorganisasjon for seks andelslag.

1. Glommen Skog SA

2. Mjøsen Skog SA

3. Viken Skog SA

4. AT Skog SA

5. Vestskog SA

6. ALLSKOG SA

De seks skogeierandelslagene, spredt over hele landet unntatt Finnmark, er distriktsorganisasjoner under Norges Skogeierforbund. Andelslagenes hovedoppgave er å forhandle om priser på og omsette tømmeret for de skogeierne som er medlemmer. Andelslagene driver også en utstrakt veiledning i faglige spørsmål og kan ta på seg skogdrifter for de medlemmene som ikke ønsker, eller har mulighet til å drive selv.