Nyheter – Side 70 – Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Rotkjuker skyld i det aller meste av råteskader

Råte er det store problemet innen skogbruket i Norge, spesielt innen granskogbruket. Og rotkjuke er den aller verste skadegjøreren.  I Norge har vi to arter av rotkjuke, fururotkjuke og granrotkjuke. Granrotkjuka er vanligst og finnes i hele det gamle granskogsområdet fra Agder i sør til Saltfjellet i nord. Den dominerer i granskogene i dette området, og er ikke så vanlig på andre treslag. Fururotkjuka er vanlig på Vestlandet, men opptrer også på Sørlandet og Østlandet. Den er vanlig på furu, men kan også infisere andre treslag. På Vestlandet kan den angripe gran, men i granskog ellers i landet er den svært sjelden.
access_time Publisert