Nyheter – Side 103 – Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Krever strategi for produksjon av bærekraftig biodrivstoff

Økt bruk av biodrivstoff ble presentert som et hovedgrep for å få ned klimagassutslippene fra transportsektoren da transportetatene i dag la frem sitt forslag til utvikling av transportsystemet i Norge de kommende årene. Av et årlig forbruk av drivstoff til transport og anlegg på 7,7 milliarder liter drivstoff foreslås det at 1,7 milliarder erstattes med biodrivstoff innen 2030.
access_time Publisert