Ledig stilling: Markedsfører til PEFC Norge - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Ledig stilling: Markedsfører til PEFC Norge

Praktisk talt hele det norske skogbruket er miljøsertifisert gjennom PEFC. De fleste sagbruk og treforedlingsbedrifter er også en del av ordningen. Dette gjør at de kan selge sertifiserte produkter til sine kunder.

Utfordringen ligger i å få flere bedrifter til å bli sertifisert slik at flere sluttprodukter (som for eksempel papiremballasje) kan merkes og selges med PEFC-logo. Det er også et behov for å markedsføre PEFC mot sluttbruker/forbruker.

Markedsføreren vil ha et hovedansvar for markedsføring av PEFC med utgangspunkt i «Markedsstrategi 2018-2021». Stillingen rapporterer til leder av sekretariatet for PEFC Norge og får et organisatorisk ansvar for markedsføring, kommunikasjon og kundekontakt.

Stillingen vil inngå i et team sammen med daglig leder i PEFC Norge, men også i et samarbeid med tilsvarende markedsstillinger for PEFC i nordiske og europeiske land.

Følgende ansvarsområder vil ligge i den nye stillingen:

  • Kommunikasjon mot prioriterte målgrupper
  • Utvikling av markedsplaner herunder også en plan for digitale kanaler
  • Relasjonsbygging, kommunikasjon og aktiviteter i verdikjeden og ut mot sluttbrukermarkedet
  • Samarbeid med andre markedsansvarlige i skognæringen.
  • Nordisk og internasjonalt samarbeid

Ønsket kompetanse og bakgrunn:

  • Markedsføringsutdannelse på høyskolenivå
  • Praktisk erfaring fra arbeid med marked og merkevarer
  • Erfaring fra relasjonsarbeid med kunder/interessenter
  • Erfaring fra og interesse for bruk av digitale kanaler i markedsføring

Stillingen er i utgangspunktet en 100 prosent stilling, men enn noe lavere stillingsbrøk kan diskuteres. Arbeidsted hos Norges Skogeierforbund i Oslo sentrum. Noe reising må påregnes.

Om arbeidsgiveren

PEFC står for The Programme for Endorsement of Forest Certification og er en internasjonal non-profitt organisasjon som jobber for å fremme bærekraftig skogbruk. Norsk PEFC skogstandard inneholder en rekke krav til hvordan man skal hogge og forvalte skogen, og PEFC Norge jobber for at sluttprodukter skal merkes med PEFC-logoen. På denne måten kan forbrukerne være trygge på at produktene kommer fra skog som er drevet bærekraftig. Organisasjonen driftes på vegne av medlemmene av Norges Skogeierforbund.