Lanserte Tenk Tre - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Lanserte Tenk Tre

– Vi har verdens grønneste råvare rett utafor fabrikkdøra vår. Vi må bare ta den inn og lage noe av den, sier Jan Christian Vestre, CEO i Vestre. Hans selskap framstod som ett av eksemplene […]

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Vestre var invitert til Skog og Tre i forbindelse med lanseringen av den store skogkampanjen Tenk Tre. For første gang er hele næringa i Norge samlet i et felles bransjeinitiativ, der målet er å vise de unike mulighetene som ligger i skogen, og i tre som materiale.

Positivt framtidsbilde

Jan Christian Vestre tegnet et positivt fremtidsbilde av norsk fastlandsindustri, medregnet skogbruket.

– Kjære venner av skogen, jeg mener alt er mulig for aktører inne bioøkonomien. Vi må gå sammen for å reindustrialisere dette landet, sa Vestre, og pekte på at mye ligger til rette for å lykkes med industri i Norge nå.

Vestre er CEO i den familieeide bedriften med samme navn, som i dag er ledende innen produksjon av utemøbler for offentlige rom. Vestre bruker norsk tre i produksjonen av sine prisvinnende møbler, og har mål om å være den mest bærekraftige utemøbelprodusenten i verden.

Lønnsom, grønn fastlandsindustri

Vestre pekte på skogen som en viktig del av løsningen, og at det er mulig å få til grønn lønnsom fastlandsindustri, så lenge vi lager produkter som verden trenger.

– Norge kan produsere ubegrensede mengder ren energi, sa Vestre, og pekte på muligheten for å bygge vindmøller til havs.

– I tillegg har vi stor tilgang på grønne råvarer, som skogen. Vi er flinke til å ta i bruk ny teknologi, og valutasituasjonen er vesentlig mer gunstig enn for noen år siden. Hvorfor snakker vi så mye om en grønn omstilling, hvorfor gjør vi det ikke bare? Jeg mener de 20 000 årsverkene vi har i skogbruket i dag lett kan doble eller tredobles de kommende årene. Alt ligger til rette for å bruke de norske grønne råvarene. Fremtiden er lys for alle som jobber innen bioøkonomien, sa Vestre.

Innovativ arkitektur

Stangeland Helen & Hard Skog og Tre
Siv Helene Stangeland, partner i arkitektkontoret Helen & Hard, mener tre må være det foretrukne materialet i nye bygninger. Foto: Gina Aakre

Også Siv Helene Stangeland, partner i arkitektfirmaet Helen & Hard, var invitert til å bidra i lanseringen av Tenk Tre. Hun presenterte flere nytenkende og innovative prosjekter som var utviklet av arkitektkontoret.

– Vi har lenge vært bevisste på at vi vil jobbe i tre, og har brukt mye tid på å formidle og spre kunnskap om hvorfor vi bør bygge mer i tre, sa Stangeland.

Helen & Hard er blant annet arkitektkontoret bak det kjente kontorlokalet til SR-bank i Stavanger.

– I dette prosjektet var det svært viktig for banken å være helt sikre på at dette var den beste løsningen. De måtte overbevises om at kvaliteten en opplevde ved å være i et kontorlokale der tre var dominerende, var bedre enn om man skulle bygge i stål og betong. Vi brukte mye tid i kontorlokaler bygget i ulike materialer. Banken ønsket også å være et forbilde for en ny grønn næring, sa Stangeland.

Ny bruk av tre i boligmarkedet

Fremtidige prosjekter for arkitektkontoret er blant annet økt bruk av tre i boligmarkedet, de jobber også for å gjennomføre alle deler av bygningene i tre, som luftekanaler og dekker. I tillegg eksperimenterer de med bruk av planter inne i bygg.

– Vi jobber også med å se på sammenhengen mellom trebruk og livskvalitet, og ønsker mer konkret forskning rundt effekten av bruken av tre i bygg, og hvordan dette påvirker måten vi virker sammen i en sosial sammenheng, sa Stangeland.

Vil lage klær av egne trær

Tufte Skog og Tre
Olaf Tufte, norsk konkurranseroer og skogeier, ønsker å produsere tøy av norsk skog. Foto: Gina Aakre

Også Olaf Tufte, roer og skogeier, var invitert til å promotere bruk av tre. Han fortalte om sin satsing på klær produsert av bambus, og røpet sin store drøm om å produsere tekstiler av norsk skog.

– Tenk å kunne gå ut i skogen, hogge egne trær, få en løsning for at disse brytes ned, for deretter å gjøres om til klær vi kan bruke som er nedbrytbare, sa Tufte.

Han utfordret skogeiere og aktører i skognæringen til å bli med på prosjektet, og oppfordret salen til å tenke tre.