Krever strategi for produksjon av bærekraftig biodrivstoff - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Pressemelding

Krever strategi for produksjon av bærekraftig biodrivstoff

Økt bruk av biodrivstoff ble presentert som et hovedgrep for å få ned klimagassutslippene fra transportsektoren da transportetatene i dag la frem sitt forslag til utvikling av transportsystemet i Norge de kommende årene. Av et årlig forbruk av drivstoff til transport og anlegg på 7,7 milliarder liter drivstoff foreslås det at 1,7 milliarder erstattes med biodrivstoff innen 2030.
access_time Publisert

Statens Vegvesen, Jernbaneverket, Avinor og Kystverket peker i grunnlagsdokumentet til ny Nasjonal transportplan på at det er mulig med en vesentlig økning i av produksjonen av biodrivstoff basert på skogsråstoff, men at det ikke vil være mulig at skogen kan dekke hele det innenlandske behovet. Under dagens presentasjon viste Avinor-sjef Dag Falk-Petersen på at tilgangen til bærekraftig biodrivstoff er en stor utfordring. I den fremlagte planen varsler transportetatene at de skal ta et større ansvar for kunnskapsoppbygging og bidra til strategier på drivstoffområdet.

– Behovet for bærekraftig biodrivstoff vil være enormt i årene fremover. Næringsministeren og Klima- og miljøministeren bør snarest invitere skog- og trenæringen og sentrale industriaktører til en dialog om hvordan vi kan lage en strategi for produksjon av biodrivstoff basert på bærekraftig norsk skogsråstoff, sier Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

– Stortingsflertallet har gjennom klimaforliket slått fast at myndighetene skal bidra til utvikling av en verdikjede for biodrivstoff i Norge og en rekke industriaktører vurderer nå investeringer. Vi må sikre at den grønne omstillingen også bidrar til arbeidsplasser og verdiskaping i Norge, sier Lahnstein.