Ingen lysning i skogen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Ingen lysning i skogen

Staten har investert milliarder i svensk og finsk skogindustri. I Norge skjer det ingenting. Adm. dir. i Norges Skogeierforbund er bekymret over utviklingen og mener det er et tankekorts at den norske stat bidrar til å bygge opp treforedlingsindustri i våre naboland, men at vi ikke får i gang investeringer i Norge.

Dagsavisen.no har i dag lagt ut en sak om hvordan norsk skog- og treindustri sliter med å få kapital til industriell nyskaping, samtidig som Statens pensjonsfond utland, det såkalte «oljefondet», har plassert over 20 milliarder kroner i investeringer i svensk og finsk skogindustri, noe som bidrar til å opprettholde norsk skogbruk som en råvareleverandør til industrien i våre naboland.

Dagsavisen har blant annet intervjuet Christian Anton Smedshaug, som er forsker ved Agri analyse. Han er sammen med Margaret Eide Hillistad i ferd med å sluttføre en rapport der de ser på om Norge har greid å revitalisere industrien for å møte oljeprisfallet.

I intervjuet uttrykker Smedshaug at politikerne i Norge ikke greier å se hvilke muligheter vi har for å revitalisere skogen og skogindustrien som en viktig nasjonal næring.

– Norge har tilgang på billig valuta, god infrastruktur, ledige kompetente hender og billig fornybar kraft – og vi har et råvareoverskudd av tømmer. Samlet sett er det få land som har bedre forutsetninger for en storstilt satsing på skogindustrien, sier Smedshaug i intervjuet med Dagsavisen/ANB.

Administrerende direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund, deler Smedshaug sine bekymringer.

– Det er et tankekors at norske myndigheter gjennom Statens pensjonsfond utland bidrar til å bygge opp treforedlingsindustrien i våre naboland, men at vi ikke får i gang investeringene i Norge, sier Lahnstein, og legger til:

– Jeg mener det er galt at vi i Norge har høyere avkastningskrav for industrielt motiverte investeringer i norsk treforbrukende industri enn for de rent finansielle investeringene Statens pensjonsfond utland foretar i konkurrerende virksomhet i våre naboland.

Du kan lese hele intervjuet med Smedshaug og Lahnstein på Dagsavisen sin nettside (saken er åpen for alle):