Fakta og interessekamp - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Fakta og interessekamp

Pressen må skille mellom hva som er fakta og hva som er politikk, skriver journalist Erik Martiniussen i en kronikk i Dagbladet.

FAKTA ER et uangripelig: Hvor mye penge som brukes på forsvar, er fakta. Om det er fornuftig å nedbemanne forsvaret, er politikk. At klimagassutslippene i verden må reduseres, er fakta. Om vi bør gjøre det ved å satse på biodrivstoff, eller elektriske biler, er politikk. En fri og uavhengig presse er avgjørende for en opplyst og fornuftig samfunnsdebatt. Jeg ønsker fakta-sjekken velkommen. Men det er grunn til å advare mot den naive holdning at «fakta» kan avgjøre ethvert samfunnsspørsmål, skriver Martiniussen i kronikken.

I kronikken går Martinussen gjennom Aftenpostens artikler om biodrivstoff, og påviser en rekke feil i framstillingen av saken.

Martiniussen skriver videre:

La det være sagt: Aftenposten har all rett til å ta opp spørsmål om biodrivstoff. Men de må også passe på balansen og vesentligheten. Av et tosifret antall saker avisen har skrevet om biodrivstoff, er så å si alle negativt vinklet. Premisset om at biodrivstoff gir økte utslipp, ligger til grunn.

AFTENPOSTEN har fått tilbud om å trykke denne kronikken. Det har de takket nei til. For å komme på trykk måtte jeg først endre framstillingen min mer i tråd med hvordan Aftenposten oppfattet fakta. Slik ville de sikre at debatten ble ført på ”best mulig grunnlag,” fikk jeg beskjed om. Det høres ut som et nobelt formål. Men når en vet at samme avis lar Carl I. Hagen komme på trykk med klimapåstander helt uten hold i vitenskapen, framstår fakta-sjekken som noe subjektiv, skriver Martiniussen.

Les hele kronikken her