Eventyrlig om biodrivstoff - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Eventyrlig om biodrivstoff

Artikkelserien i Aftenposten kan nesten fremstå som en kampanje mot biodrivstoff, skriver administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein.

Debatt Aftenposten, Adresseavisen, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen har i en serie artikler angrepet Stortingets vedtak om å øke biodrivstoffbruken i Norge til 20 prosent i 2020. Artiklene skjemmes av selektiv kildebruk, unøyaktigheter og direkte feilsitering.

Avisene skriver helt riktig at biodrivstoff fra avfall og rester fra skogsindustrien vil slå positivt ut på klimaregnskapet. Når det likevel hevdes at biodrivstoff er verre for klimaet enn fossilt drivstoff, er det med utgangspunkt i konvensjonelt biodrivstoff fra matplanter. Argumentene som fremføres er godt kjent og drøftet i blant annet Regjeringens egne høringsdokumenter om biodrivstoff.

Som et minimum burde avisene referert til at ILUC-direktivet og Globiom-rapporten, utgangspunktet for beregningene som er gjort, er i strid med konklusjonene fra FNs siste klimarapport, og at ledende klimaforskere anser modellene som så lite treffsikre at de ikke er egnet til å beregne faktiske utslipp, skriver Lahnstein.

Lahnstein imøtegår en rekke av påstandene som så langt er kommet fram i debatten. Les hele innlegget i Aftenposten