16 nye skogområder vernet frivillig - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

16 nye skogområder vernet frivillig

Onsdag denne uken ble 16 nye skogområder vedtatt vernet. Samtlige er tilbudt frivillig fra private skogeiere.

Trøndelags vernede skogareal ble onsdag betydelig utvidet, da det ble opprettet 10 nye naturreservater, mens fire eksisterende reservater ble utvidet. I tillegg omfattet onsdagens vernevedtak to nye naturreservater i Innlandet og Viken fylker.

Frivillig ordning

Alle områdene er et resultat av arbeidet med frivillig vern av skog, som er en ordning der private skogeiere frivillig tilbyr skogen sin til vern mot erstatning fra staten. Det er vernemyndighetene som avgjør om områdene som tilbys har naturfaglige kvaliteter som tilsier at den bør vernes, og deretter forhandler skogeieren og staten frem en avtale om frivillig vern av skogen. Skogeierorganisasjonene bistår skogeier i prosessen med tilbudsutarbeiding og forhandlinger underveis. Dersom skogeieren ikke er fornøyd med utfallet av forhandlingen, kan hen når som helst trekke seg fra prosessen.

Skogeieren avstår retten av å drive skogbruk i naturreservatet og erstatningen tilsvarer tapet av framtidig inntekter fra skogbruk i området. Skogeier beholder eiendomsretten, samt jakt-, fiske- og beiterettigheter.

Viktige naturområder vernet

Flere av områdene som er omfattet av onsdagens vernevedtak inneholder svært viktig natur. Det nye naturreservatet Kvernvasselva i Nærøysund kommune er et rikt område der man finner både boreal regnskog, sumpskog, edellauvskog og boreal lauvskog, oppgir Regjeringen i en nyhetssak på sine hjemmesider.

Kvernvasselva naturreservat i Nærøysund kommune. Foto: Terje Blindheim

Det er spesielt gammel, naturskogsnær skog som er aktuell for vern. Du kan lese mer om dette her.

Høy interesse for frivillig skogvern

Stadig flere skogeiere ønsker å undersøke frivillig vern som alternativ til skogsdrift, f. eks. fordi skogen er vanskelig tilgjengelig eller fordi den inneholder naturverdier som båndlegger deler av arealet. I slike tilfeller kan skogvern være et lønnsomt alternativ.

Siden oppstarten av samarbeidet om frivillig vern av skog mellom staten og skogeierorganisasjonene i 2003, har 710 skogområder blitt vernet frivillig. Dagens vernevedtak omfatter 34,9 km2 nytt verneareal, hvorav 13,7 km2 er produktiv skog.  Dermed er 5,1 prosent av all skog i Norge vernet.

I nyhetssaken om vernevedtaket på Regjeringens hjemmesider roser klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn skogeierne for innsatsen:

«Det er svært positivt at så mange skogeigarar tilbyr frivillig vern. Utan denne innsatsen frå skogeigarane hadde vi ikkje fått verna så mykje skog, seier Rotevatn.»

Områdene omfattet av vernevedtaket

 1. Klingerhaugen naturreservat i Stange kommune, Innlandet
 2. Rognhaugen naturreservat i Gran kommune i Innlandet og Hurdal kommune i Viken
 3. Kvernvasselva naturreservat i Nærøysund kommune, Trøndelag
 4. Synnes naturreservat i Nærøysund kommune, Trøndelag
 5. Mjøsund naturreservat (utvidelse) i Nærøysund kommune, Trøndelag
 6. Rubben naturreservat i Namsskogan kommune, Trøndelag
 7. Memorgotuva naturreservat i Grong kommune, Trøndelag
 8. Sandtjønnhaugen naturreservat i Høylandet kommune, Trøndelag
 9. Blomliseteren naturreservat i Snåsa kommune, Trøndelag
 10. Lystjønna naturreservat i Steinkjer kommune, Trøndelag
 11. Kvamsfjellet naturreservat (utvidelse) i Steinkjer kommune, Trøndelag
 12. Dalhalla naturreservat i Steinkjer kommune, Trøndelag
 13. Kringåsen naturreservat (utvidelse) i Stjørdal kommune, Trøndelag
 14. Kongrosletta naturreservat i Stjørdal kommune, Trøndelag
 15. Svarttjønnåsen og Gullaugtjønnberga naturreservat (utvidelse) i Melhus og Midtre Gauldal kommuner, Trøndelag
 16. Resdalen naturreservat i Orkland kommune, Trøndelag