Skog.no logo

Jernbanen avgjørende for Innlandet

- Godspakke Innlandet gir størst effekt i de områder hvor transportkostnadene er høyest, og hvor potensialet for å øke hogsten er størst, sa Erik A. Dahl i Mjøsen Skog på gårsdagens seminar om godstransport på jernbane på Grand Hotel.

Sammen med NHO og LO arrangerte Norges Skogeierforbund et miniseminar om godstransport på jernbane. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, fiskeriminister Per Sandberg og statssekretær Terje Halleland i Landbruks- og matdepartementet var blant deltagerne på seminaret. Formålet med arrangementet var å belyse hvilke muligheter en satsing på jernbanen vil gi for økt verdiskaping, spesielt i Innlandet og i Nord-Norge. 

 

I sitt forslag til Nasjonal Transportplan har transportetatene foreslått en pakke med tiltak som vil redusere kjøretida på jernbanen tur/retur Kongsvinger - Hamar med tre timer. For skog- og trenæringen i Hedmark og Oppland vil det bety kraftig reduserte transportkostnader.

 

Godspakke Innlandet vil både effektivisere tømmertransporten, og åpne en ny korridor for godstransport på bane fra Nord- og Midt-Norge mot Sverige og kontinentet, sa Roger Kormeseth fra Jernbanedirektoratet.

 

Arve Ulriksen som er leder i Mo Industripark og NHO Nordland forklarte hvorfor næringslivet i nord også er opptatt av Godspakke Innlandet.

Toget er konkurransedyktig med lastebilene, og kan tilby raskere leveringstider enn sjøtransport, sa Ulriksen.

 

Erik Dahl i Mjøsen Skog pekte på at Innlandet er et tyngdepunkt i skog-Norge, men at avstandene til fiberforbrukende industri gjør næringen avhengig av jernbanen.

Godspakke Innlandet vil gi størst effekt i de områder hvor transportkostnadene er høyest, og hvor potensialet for økt hogst er størst, sa Dahl.

 

Statsrådene Solvik-Olsen og Sandberg og statssekretær Halleland ga ingen forpliktende lovnader ennå, men understreket at Regjeringen satser på samferdsel og ønsker å legge forholdene til rette for næringslivet. 

 

Les mer om seminaret på www.skog.no, Mjøsen Skog, Viken Skog

 

Seminarprogram

Presentasjoner fra seminaret

 

Bildet viser Erik A. Dahl . Foto: Berit Sanness.

Aktuelle tema

Økt mangfold i skogen »

Hva er faggrunnlaget for skogbrukets hensyn til biologisk mangfold i skog?

Hvordan er skogtilstanden i viktige livsmiljøer for sjeldne og truete arter?

Hva sier Landsskogtakseringen om utvikling for livsmiljøene i skog?

Hvordan er tilstand og utvikling for rødlistete arter i skog?

Hvordan utfyller miljøhensynene hverandre?

Hvordan kontrolleres det at hensyn virker?

Skogplantingen i gang »

Søndag 30. august markerte klima- og miljøminister Tine Sundtoft oppstarten på det treårige prosjektet "Skogplanting på nye arealer som klimatiltak". Prosjektet omfatter Nordland, Nord-Trøndelag og Rogaland.
 

Skog

Presseklipp

Til toppen av siden