Skog.no logo

Gunnar Lien skal lede Statskog

Gunnar Lien er ansatt som ny administrerende direktør i Statskog. Lien kommer fra stillingen som rådmann i Namsos kommune.

19.10.2016 Les mer »

Norske Skog: fortsatt god drift

Sterk etterspørsel etter Norske Skogs produkter i alle regioner resulterte i høy kapasitetsutnyttelse og et netto resultat i tredje kvartal på NOK 190 millioner. Dette bekrefter den langsiktige trenden med god drift. Så langt i år er netto resultatet NOK 430 millioner.

19.10.2016 Les mer »

Torp og Hambro om ulv og el-sykler

I programmet Torp på NRK blir Direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro, intervjuet av Ole Torp om en rekke aktuelle spørsmål.

19.10.2016 Les mer »

Debatt om skogbruket i Norge

Er skogbruket i Norge miljøvennlig, spør journalist Anne Synnevåg i programmet Ekko på NRK P2.

Ja, sier direktør i Norges Skogeierforbund, Nils Bøhn. Nei, sier skogbiolog i WWF, Trude Myhre. 

19.10.2016 Les mer »

Øker avstanden til Sverige og Finland

Norges Skogeierforbund er kritisk til regjeringens skogmelding, som ble presentert i dag. Meldingen er for lite ambisiøs og gir ikke skognæringen eller treindustrien de nødvendige virkemidlene som trengs for å ta de store skogressursene i bruk til å skape ny nasjonal industri eller til å gjøre skogen til en viktig bidragsyter i klimakampen.  

14.10.2016 Les mer »

Skogeierforbundet på høring i finanskomiteen

Tømmerkonto eller gjennomsnittsligning, skattefritak for erstatninger ved frivillig vern for sameier, formuesskatt og biodrivstoff var noen av temaene Skogeierforbundet tok opp på høring med finanskomiteen i dag. 

13.10.2016 Les mer »

Grønn konkurransekraft

Grønn konkurransekraft kommer ikke av seg selv. Det må gis rammebetingelser som øker råstoff-utnyttelsen og styrker verdiskapingen i Norge, skriver Verdikjeden Skog og Tre i sitt innspill til statsbudsjettet for 2017.

12.10.2016 Les mer »

Skogmeldingen kommer fredag

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale legger fram skogmeldingen fredag 14.10 kl. 11.00 på Hunton fabrikker på Gjøvik. 

12.10.2016 Les mer »

Fordeler med økt lengde og vekt

Verdikjeden skog og tre har laget en brosjyre med fakta om fordelene ved økt lengde og vekt på tømmervogntog.

12.10.2016 Les mer »

Manglende grunneierperspektiv

Grunneierperspektivet er ofte svært lite synlig i myndighetenes friluftspolitikk. Det gjelder også i den friluftsmeldingen som nå er lagt fram, mener Norges Skogeierforbund.

12.10.2016 Les mer »

Skogen er løsningen, også for Venstre

-At Venstre vil fjerne satsingen på klimaskogplanting i statsbudsjettet er komplett uforståelig, sier næringspolitisk sjef i ALLSKOG, Anna C.B. Moe. 

11.10.2016 Les mer »

KrF vil øke hogsten

– Jeg vil være med å tilrettelegge slik at vi kan øke avvirkningen med 50 prosent, sier KrFs skogpolitiske talsperson Line Henriette Holten Hjemdal.

10.10.2016 Les mer »

Vil ha mer aktivitet i skogen

– Hogsten kan dobles, sier landbruks- og matminister Jon G. Dale (Frp), og plusser på med nye 29 millioner til infrastruktur i skogen for å bidra. Tilskuddet til skogsbilveier blir dermed på 149 millioner kroner, en økning på 80 millioner kroner på tre år.

07.10.2016 Les mer »

Aktuelle tema

Økt mangfold i skogen »

Hva er faggrunnlaget for skogbrukets hensyn til biologisk mangfold i skog?

Hvordan er skogtilstanden i viktige livsmiljøer for sjeldne og truete arter?

Hva sier Landsskogtakseringen om utvikling for livsmiljøene i skog?

Hvordan er tilstand og utvikling for rødlistete arter i skog?

Hvordan utfyller miljøhensynene hverandre?

Hvordan kontrolleres det at hensyn virker?

Skogplantingen i gang »

Søndag 30. august markerte klima- og miljøminister Tine Sundtoft oppstarten på det treårige prosjektet "Skogplanting på nye arealer som klimatiltak". Prosjektet omfatter Nordland, Nord-Trøndelag og Rogaland.
 

Skog

Presseklipp

Til toppen av siden