Skog.no logo

Ny administrerende direktør i ALLSKOG

Styret i ALLSKOG SA har tilsatt Snorre Fridén Furberg som ny administrerende direktør. 

30.09.2016 Les mer »

Ny daglig leder i Skognæringa Kyst SA

Kurt Jessen Johansson tar fra 1. desember over som daglig leder for Skognæringa Kyst SA. Kurt Jessen Johansson kommer fra stillingen som havnedirektør i Helgeland Havn.

28.09.2016 Les mer »

Dale lover penger til skogsbilveier og kaier

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) varsler i en budsjettlekkasje for 2017 at han vil plusse på bevilgningene til skogsbilveier og tømmerkaier med 26,5 millioner kroner.

23.09.2016 Les mer »

Investinors mandat bør endres

Det er stortingsrepresentant Line Henriette Holten Hjemdal (KrF) som sier dette til Nationen når de spør om Investinors skogmidler, som i stor grad står ubrukt. 

16.09.2016 Les mer »

Krever stans av høring om konsesjonsloven

Geir Pollestad (Sp) krever at konsesjonslovhøringen stanses etter slakt fra Regelrådet. Han får støtte av Ap og Venstre, skriver Nationen i dag.

07.09.2016 Les mer »

Limtrebruer er sikre

De ansatte i Moelven Limtre AS er glade for den ferske rapporten fra Statens Vegvesen som viser at limtrebruene de har bygget med stolthet i flere tiår beviselig er trygge.

07.09.2016 Les mer »

Behov for verdikjede-investeringer

Vi trenger en helhetlig politikk og et bredt sett av tiltak for å øke aktiviteten i skog- og trenæringens verdikjede, skriver administrerende direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund i et innlegg i Nationen i dag. 

05.09.2016 Les mer »

Veikart for næringslivets transporter

Skogeierforbundet har, sammen med 11 andre næringsorganisasjoner og Zero, utarbeidet et veikart for hvordan utslippene fra næringslivets transporter kan reduseres og hvordan den grønne omleggingen kan brukes til å skape lønnsomme arbeidsplasser i Norge. 
 

04.09.2016 Les mer »

Biozin planlegger fem nye fabrikker

Biozin planlegger å åpne fem store biodrivstoff-fabrikker i Åmli, Hof, Ringerike, Ringsaker og Eidskog kommuner. Hvert anlegg vil ha et virkesforbruk på 700.000 m 3/år.

31.08.2016 Les mer »

Rekordtilvekst i norske skoger

Etter en økning på 26 prosent de siste 10 årene står det nå tømmer tilsvarende 942 millioner kubikkmeter trevirke i skogene våre, viser tall fra Landsskogtakseringen/SSB. Den totale årlige tilveksten var 26,1 millioner kubikkmeter, det høyeste som noen gang er beregnet.

28.08.2016 Les mer »

Frp vil bli det nye skogpartiet

Per Sandberg varsler via dagens Nationen at Fremskrittspartiet tar mål av seg om å bli det nye «skogpartiet» i Norge. Uttalelsen kommer etter et møte mellom Frps nestleder og Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund.

22.08.2016 Les mer »

Skogeierne forventer milliardinvesteringer

Skognæringa ventar milliardinvesteringar og klimastiftinga Zero jublar over framtidig klimagassreduksjon etter varslar om bygging av bioetanolfabrikk på Follum, skriver Nationen i dag.

20.08.2016 Les mer »

Miljøvennlig biodrivstoff fra skog hever ambisjonsnivået i miljøpolitikken

Det finske energiselskapet St1 har inngått en intensjonsavtale med Treklyngen om å produsere biodrivstoff basert på norsk skogsråstoff på Follum ved Hønefoss. 

19.08.2016 Les mer »

Aktuelle tema

Økt mangfold i skogen »

Hva er faggrunnlaget for skogbrukets hensyn til biologisk mangfold i skog?

Hvordan er skogtilstanden i viktige livsmiljøer for sjeldne og truete arter?

Hva sier Landsskogtakseringen om utvikling for livsmiljøene i skog?

Hvordan er tilstand og utvikling for rødlistete arter i skog?

Hvordan utfyller miljøhensynene hverandre?

Hvordan kontrolleres det at hensyn virker?

Skogplantingen i gang »

Søndag 30. august markerte klima- og miljøminister Tine Sundtoft oppstarten på det treårige prosjektet "Skogplanting på nye arealer som klimatiltak". Prosjektet omfatter Nordland, Nord-Trøndelag og Rogaland.
 

Skog

Presseklipp

Til toppen av siden